Kontakt
STEP – strømlin dine stamdata

At have kontrol over stamdata - de såkaldte Master Data - er en vigtig del af din virksomheds success.

STEP er en Master Data Management platform, der gør det nemmere at håndtere og dele stamdata i din virksomhed ved at samle dem i én it-løsning.

Stamdata er data om blandt andet kunder, produkter, leverandører og fysiske lokaliteter. Ofte er disse data lagret i forskellige it-systemer såsom CRM-systemer, faktureringsprogrammer, indkøb- og leverandørsystemer, i forskellige afdelinger og hos forskellige medarbejdere. Ved at implementere STEP i virksomheden undgår man spild af tid og ressourcer. Samtidig reducerer det fejl og risici, da man undgår modstridende eller forældet data og dobbeltdata.

Ved at implementere STEP i din virksomhed, får du:

  • Samlet alle stamdata i ét it-system
  • Strømlinet håndtering og deling af stamdata
  • Minimeret fejl og risici
  • Reduceret spild
  • Effektiviserede arbejdsprocesser
  • Øget omsætning

Med en Master Data Management platform etableret centralt i virksomheden, kan virksomheder effektivisere anvendelsen og delingen af stamdata hele vejen ned igennem forsyningskæden såvel som internt i virksomheden. En strømlinet deling af stamdata imellem dig og dine samarbejdspartnere minimerer misforståelser og fejl, som sker på baggrund af modstridende dataoplysninger og forbedrer workflowet. Dette resulterer i sidste instans i reducerede omkostninger.

STEP – en Master Data Management platform

STEP er en Master Data Management platform, som samler alle virksomhedens stamdata i én it-løsning. Det sikrer et fælles grundlag, så alle implicerede parter bruger samme data, og derved reduceres fejl og omkostninger.

STEP er bygget op omkring et fleksibelt datamodul, som giver en komplet løsning på alle funktioner tilknyttet virksomhedens håndtering af stamdata.

Læs mere om hvordan du får styr på dine stamdata i artiklen "Manage Your Strategic Information Globally Through an Integrated Process"

quotesNow that we have a grounded, single version of the truth, it makes business processes much easier to manage.

Head of Business Change, Mitchells & Butlers