Kontakt
Håndtering af datakvalitet for produktdata

En kort introduktion til PIM

Håndtering af produktdata og sikring af høj kvalitet af disse er en meget kompliceret proces, da der opereres med flere forskellige dataelementer. STEP er et it-system, som opfylder de skærpede krav til en optimal håndtering af denne udfordring.

En fleksibel håndtering af din virksomheds produktdata og en løbende forbedring af kvaliteten for disse har aldrig været vigtigere end nu. Grunden er, at kravene til information øges i takt med den stigende globalisering, der kræver håndtering af informationer på nye og flere kanaler og som stiller øgede krav fra både nationale og internationale myndigheder. At have en tilstrækkelig datakvalitet defineres oftest som ”fit for purpose”. Det kan STEP platformen være med til at sikre.

Ved at implementere STEP får man:

  • Fleksibel håndtering af produktdata
  • Sikring af god datakvalitet
  • Reducerede fejl
  • Minimerede omkostninger
  • Et velrenommeret it-system til håndtering af produktdata og datakvalitet

Produktdata har nogle helt andre udfordringer i forhold til datakvalitet end for eksempel kundedata, som der typisk fokuseres på, når man taler om datakvalitet. I modsætning til kundedata, har produktdata mange forskellige dataelementer , der gør at kravene til ens it-system skærpes da det skal kunne håndtere kompleksiteten af ens produktdata.

God datakvalitet med STEP

STEP er en dansk udviklet platform, som anvendes af virksomheder over hele verdenen til håndtering af stamdata og sikring af datakvalitet. STEP er et uundværligt værktøj hvis man vil sikre datakvalitet inden for produktdata. STEP er inkluderet i Gartner's Magic Quadrant inden for dette felt.

STEP har et fleksibel datamodul og avancerede funktioner til dataprofilering (Data Profiling), datamatch (Data Matching) og berigelse af data (Data Enrichment), som er med til at sikre, at stamdata passer til alle de forskellige formål, som findes i din virksomhed. Dette er beskrevet nærmere i artiklen Rich Features for Data Quality Improvement.

Data Governance er første skridt mod sikring af datakvalitet. STEP understøtter sammenspillet mellem Data Governance og datakvalitet med en række funktioner, som er nærmere beskrevet i artiklen Rule the Workflows for Proactive Data Governance.

Håndteringen af produktdata, herunder sikring af datakvalitet, kaldes også Product Information Management (PIM), som du kan læse mere om i artiklen Product Information Management.
 

quotesWe have a lot of content that explains how awesome our products are. With Stibo Systems, we're now able to share it and tell our product story in a compelling way to our customers.

Web Technologies Manager, Trek Bicycle Corporation